شفاف‌سازی قوانین و مقررات در داروخانه آنلاین دکتر سید عباس زجاجی (همچون هر فروشگاه یا سازمان دیگری) به ما کمک می‌کند خدمات و محصولات خود را به بهترین شکل به شما ارائه دهیم. بنابراین ما در داروخانه آنلاین دکتر زجاجی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنیم و ثبت سفارش در داروخانه ما به منزله‌ی قبول این قوانین از سمت خریدار است.