شرکت دارویی زجاج درمان طوس فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز کرد. به لطف خداوند یکی از شرکت های پیشرو در زمینه کارآزمایی بالینی داروهای گیاهی شدیم و در سال ۱۳۹۸ معجون عطایی این شرکت جزو داروهای برتر چهل سالگی انقلاب انتخاب شد.

در سال ۱۴۰۰ نیز بعنوان شرکت برتر رشد یافته دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب شدیم. هم اکنون اولین داروی گیاهی کمک کننده به درمان آسم کودکان، شربت زد کاف، نتیجه چندین سال زحمت به بازار ارایه شد. در سایت زجاج کلاب سعی کردیم یک محیط علمی برای ارائه مشاوره رایگان به مراجعه کنندگان عزیز فراهم کنیم.

نروید از زمین هرگز گیاهی.         که بر برگش ننوشست دوایی

افتخارات زجاج درمان طوس