پک عفونت زنان

قیمت اصلی 215,700 تومان بود.قیمت فعلی 191,900 تومان است.

کپسول ای پی ا باریج

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,000 تومان است.

کپسول زد-پاور

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 225,000 تومان است.