روغن سیاهدانه باریج

قیمت اصلی 136,000 تومان بود.قیمت فعلی 122,400 تومان است.

عصاره اورتیکا زردبند

قیمت اصلی 360,000 تومان بود.قیمت فعلی 345,000 تومان است.

قرص آفرودیت

قیمت اصلی 110,500 تومان بود.قیمت فعلی 99,450 تومان است.

قرص جنطیانا

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

قرص کورکوما

قیمت اصلی 83,000 تومان بود.قیمت فعلی 80,000 تومان است.

قرص نتونال

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,500 تومان است.

قرص های سنس باریج

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,000 تومان است.

کپسول پاورگل

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,000 تومان است.