پماد زخم بستر نیودرم

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 54,000 تومان است.

روغن سیر نوشاد

قیمت اصلی 47,900 تومان بود.قیمت فعلی 43,110 تومان است.

شربت آنتی رفلاکس_بی

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,500 تومان است.

علف چای

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,000 تومان است.

قرص آترومد-بی باریج

قیمت اصلی 129,000 تومان بود.قیمت فعلی 116,100 تومان است.

قرص اسپیرولینا

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 207,000 تومان است.

قرص گارسین 500 میلی گرم

قیمت اصلی 64,400 تومان بود.قیمت فعلی 57,960 تومان است.

قرص گالگا دینه

قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.