اسپری گیاهی آس

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

پک درمان بواسیر

قیمت اصلی 420,000 تومان بود.قیمت فعلی 365,000 تومان است.

پک گوارش(درد،سوزش،التهاب)

قیمت اصلی 294,500 تومان بود.قیمت فعلی 256,000 تومان است.

پماد رکتول میرتول 5 درصد خرمان 20 گرم

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.

پودر ماءالجبن افتیمونی(ساده)

قیمت اصلی 66,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,400 تومان است.

دهانشویه پرسیکا

قیمت اصلی 29,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,100 تومان است.

روغن بنفشه بادام نوشاد

قیمت اصلی 87,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,300 تومان است.

روغن کاستروما

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 43,200 تومان است.

شربت آنتی رفلاکس_بی

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,500 تومان است.

شربت بارشان (بارهنگ) سنابل دارو

قیمت اصلی 104,000 تومان بود.قیمت فعلی 93,600 تومان است.

شربت جالینوس

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,000 تومان است.

شربت رفکیور گل گاوزبان

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,500 تومان است.